Voor DANA maken we graag gebruik van de guidance en templates die de UK toezichthouder voor gegevensverwerking (ICO) beschikbaar stelt. Natuurlijk is er iets veranderd na Brexit, maar de heldere uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens in de UK is nog steeds zeer welkom en vaak praktisch toepasbaar.

Voor dit privacy statement is dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de ICO template. Zie ook: https://ico.org.uk/for-organisations/make-your-own-privacy-notice/

Contact DANA

Natuurlijk gaat DANA zorgvuldig om met persoonsgegevens. Contact met DANA? Je kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

N: DANA is onderdeel van Olexx (LegalX B.V.)

W: www.bydana.nl

E:  operator@bydana.nl

A: Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort

Dit statement wordt regelmatig ge-update; deze versie is opgemaakt op 21 december 2021.

Heb je vragen? We helpen graag met oplossen. Stuur ons een berichtje via email, dat werkt het snelste!

Type gegevens

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

  • Naam en contactgegevens, waaronder emailadres
  • Werk gerelateerde informatie, zoals functie en naam organisatie

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking

We vragen je om je naam en contactgegevens om je onze diensten aan te kunnen bieden. Dat is of omdat je daarom hebt verzocht, of omdat jij – of de organisatie waarvoor je werkt – daartoe een overeenkomst met ons is aangegaan. We kunnen informatie delen binnen onze Olexx organisatie.

De rechtmatige grondslagen onder de AVG waarop we onze verwerking baseren zijn: toestemming, uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang. Hebben we om je toestemming gevraagd, dan kun je die op ieder moment intrekken door een berichtje te sturen naar privacyofficer@bydana.nl

We gebruiken je contactgegevens om informatie toe te sturen zoals onze maandelijkse tips & trics en je uit te nodigen voor onze events. We nodigen je ook graag uit via onze social media pages, zoals LinkedIn.

Beveiliging

Voor de bescherming van je persoonsgegevens hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, maar omdat we graag een langdurige relatie met je aangaan, bewaren we je gegevens voor een langere periode. Zodat we je herkennen, ook als je na een paar jaar weer contact met ons opneemt. Of wij graag weer met jou in contact komen, bijvoorbeeld voor een functie in ons vak die precies bij jou past. Wil je dat niet, je kunt ons op ieder moment vragen je gegevens te verwijderen. Natuurlijk geven wij dan direct gehoor aan je verzoek.

Je rechten onder de AVG: Wijzigen gegevens – recht van inzage, correctie, verwijdering of bezwaar

Onder de AVG heb je de volgende rechten:

Recht op inzage – je mag ons vragen om een kopie van je persoonlijke gegevens.

Recht op correctie – je mag ons vragen om je persoonlijke gegevens te rectificeren of aan te vullen waarvan je denkt dat deze niet juist zijn of incompleet.

Recht op verwijdering – je mag ons vragen om in bepaalde omstandigheden je persoonlijke gegevens te wissen (recht op vergetelheid).

Recht op beperking – je mag ons vragen om in bepaalde omstandigheden verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken.

Recht op bezwaar – je mag in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen verwerking van je persoonlijke gegevens, in geval van verwerking voor direct marketing doeleinden is je recht absoluut. Dat betekent dat we onmiddellijk gehoor zullen geven aan je verzoek geen marketing informatie (reclame) toe te sturen.

Recht op data portabiliteit – je mag ons vragen om in bepaalde omstandigheden je persoonlijke gegevens die je aan ons hebt verstrekt door te geven aan een andere organisatie, of aan jou zelf.

Wil je een verzoek doen, stuur dan een berichtje naar privacyofficer@bydana.nl

Vragen of klachten?

Vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Je kunt altijd contact opnemen met ons, ook bij eventuele klachten. Stuur een berichtje naar privacyofficer@bydana.nl

Mocht je er met ons niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.